AGRO Garlon New 100 ml

AGRO Garlon New 100 ml
 • Výrobce: AGRO CS
Kód produktu: AD7209
Cena bez DPH: 81,82 Kč
Cena s DPH: 99,00 Kč
Dostupnost: Skladem

AGRO Garlon NEW je postřikový selektivní arboricidní herbicid k hubení nežádoucích dřevin, pařezové výmladnosti a dvouděložných plevelů na loukách, pastvinách, dočasně neobdělávané zemědělské půdě, trávnících, orné půdě apod. Nepoškozuje jednoděložné rostliny (trávy). Ochranná lhůta u trávníků, luk a pastvin je 14 dní před posečením nebo zahájením pastvy.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

ImageImage

 

 

 


 • Účinné látky: triklopyr, fluroxypyr
 • Spektrum účinosti:
  • listnaté dřeviny: javor, bříza, olše, švestka, rododendron, lípa, akát, dub aj.
  • polodřeviny: ostružiník, růže šípková, křídlatka japonská, vřesovec aj.
  • dvouděložné plevele: svízel přítula, hluchavka, svlačec, ptačinec, kopřiva, pampeliška, křídlatka, jetel, šťovík, pryskyřník aj.
  Aplikace:
  • aplikuje se přes list, lodyhu i borku dřevin, případně přímo do cévních svazků (čerstvá řezná plocha pařezu, zásek v kmeni stromu)
  • aplikace v měsících: 3,4,5,6,7,8,9,10
  Vydatnost:
  • 100 ml přípravku na plochu cca 125 m2
  • odměrka je součástí balení
  Jednolitrové balení je registrováno jako hobby/pro neprofesionální použití.

 

017328_BL_Garlon New_100ml_2_1.pdf (740196)