AGRO Plevel v trávníku STOP RTD

AGRO Plevel v trávníku STOP RTD
 • Výrobce: AGRO CS
Kód produktu: AD11179
Cena bez DPH: 123,14 Kč
Cena s DPH: 149,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Varianty

AGRO Plevel v trávníku STOP RTD (ready to dilute) je selektivní systémový herbicid k hubení dvouděložných plevelů v trávníku. Aplikujte postřikem. Účinek je patrný již několik hodin po aplikaci. Oceníte bezpečné a praktické použití bez odměřování.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní
prostředí.

 • přípravek: BOFIX
 • ideální pro lokální aplikaci
 • spektrum účinnosti: sedmikrásky, ptačinec žabinec, pcháč, pampeliška, svízel, rmen, hluchavka, kopřiva, penízek, kokoška, lebeda, pomněnka, jitrocel, svlačec aj.
 • srážky 2 hodiny po aplikaci již neovlivní účinek
 • ochranná lhůta pro zkrmování na zeleno – 28 dní
 • ošetřená tráva není vhodná ke kompostování
 • neaplikovat do dvou dnů po sečení trávníku
 • vystačí až na 12,5 m2 plochy
 • jednoduchá manipulace - lahev je naplněná vodou; v hrdle obsahuje kapsli s přípravkem
 • CHRÁNIT PŘED MRAZEM, VLHKEM A PŘÍMÝM SLUNEČNÍM SVITEM!