Bofix 250 ml

 Bofix  250 ml
  • Výrobce: AGRO CS
  • Hmotnost: 250 ml
Kód produktu: AD949
Cena bez DPH: 599,00 Kč
Cena s DPH: 725,00 Kč
Dostupnost: Skladem

AGRO Bofix je velmi oblíbený selektivní herbicid určený k lividaci plevelů v trávnících. Působí likvidačně na dvouděložné plevele (jitrocel, smetánka, ptačinec žabinec, konopice, hluchavka, kopřiva, svlačec, penízek, ostružiník, jetel, lebeda, pcháč oset atd.). Nepůsobí na trávy. Jeho použití je vhodné také pro mladé trávníky. Má velmi rychlý účinek patrný už po několika hodinách.

(H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.)

ImageImage

 

 

 


  • účinné látky: klopyralid, fluroxypyr, MCPA
  • velmi rychlý účinek patrný už po několika hodinách - 2 hodiny po aplikaci už může pršet
  • 50 ml přípravku stačí k přípravě cca 2 - 5 l aplikační kapaliny (na plochu cca 83 - 125 m2)
  • součástí balení je odměrka pro snadné dávkování
  • aplikace v měsících: 3,4,5,6,7,8,9,10

017122_BL_Bofix_250ml.pdf (841,2 kB)