Kuprikol 50 3 x 20 g

Kuprikol 50  3 x 20 g
  • Výrobce: AGRO CS
  • Hmotnost: 3 x 20 g
Kód produktu: AD857
Cena bez DPH: 40,50 Kč
Cena s DPH: 49,00 Kč
Dostupnost: Skladem

AGRO Kuprikol 50 je tradiční kontaktní fungicid s baktericidním účinkem proti širokému spektru houbových a bakteriálních chorob zeleniny, ovocných i polních plodin a révy vinné (plíseň bramborová, cibulová, révová, chmelová, salátová, různé typy skvrnitostí, rakovinové odumírání větví třešní a višní, proti sypavkám na borovici atd.). Přípravek je odolný vůči mrazu.


(H322 Zdravý škodlivý pří vdechování.H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.)

ImageImage

 

 

 


  • účinná látka: oxychlorid měďnatý
  • ochranná lhůta: 3 - 35 dní podle typu rostliny
  • 10 g přípravku stačí k přípravě cca 1 - 20 l aplikační kapaliny
  • aplikace v měsících: 5,6,7,8,9

FUNGICID
je pesticid používaný k ochraně rostlin, před některými druhy hub, které napadají rostliny. Jeho úlohou je zahubení daného nežádoucího organismu.

017049_BL_Kuprikol_2x10g.pdf (594,3 kB)