Mandelinka STOP

Mandelinka STOP
  • Výrobce: AGRO CS
  • Hmotnost: 6 ml
Kód produktu: AD8705
Cena bez DPH: 81,82 Kč
Cena s DPH: 99,00 Kč
Dostupnost: Skladem

AGRO Mandelinka STOP je přírodní přípravek proti mandelince bramborové. Působí jako požerový a kontaktní insekticid. Je velmi šetrný k životnímu prostředí, zejména k člověku a teplokrevným živočichům. Aplikuje se v době max. líhnutí larev v intervalu po 7 dnech, maximálně 2x.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Image

 

 

 


  • přípravek: Spin Tor
  • nebyla prokázána rezistence
  • vystačí na 400 m2
  • toxický pro vodní organismy!
  • ochranná lhůta: 7 dní
  • doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby

CHRÁNIT PŘED VYSOKOU TEPLOTOU A PŘÍMÝM SLUNEČNÍM SVITEM!
INSEKTICID
je přípravek určený k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních. Insekticidy se používají v zemědělství, k ochraně zásob a také v oblasti hygieny.

 

017401_BL_SpinTor_3_1_Mandelinka STOP.pdf (781634)