Mospilan 20 SP 4 x 1,8 g

Mospilan 20 SP  4 x 1,8 g
  • Výrobce: AGRO CS
  • Hmotnost: 4 x 1,8 g
Kód produktu: AD915
Cena bez DPH: 65,29 Kč
Cena s DPH: 79,00 Kč
Dostupnost: Týden

AGRO Mospilan 20 SP je velmi efektivní, spotřebiteli oblíbený insekticid. Působí na všechna vývojová stadia škůdců jako dotykový a požerový jed. Jeho účinek je systémový (rozváděný po rostlině). Má dlouhý reziduální (zbytkový) účinek. Jeho spektrem účinnosti jsou mandelinka na bramborách; mšice na rajčatech, paprikách, jádrovinách a okrasných rostlinách; molice na okrasných rostlinách; obaleč na jabloních; atd.

(H302 Zdraví škodlivý při požití. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.)

ImageImage

 

 

 


  • účinná látka: acetamiprid
  • odolný vůči mrazu
  • ochranná lhůta: 3 - 42 dní dle typu rostliny
  • dávkování: 1,8 g přípravku stačí k přípravě cca 4,3 – 18 l aplikační kapaliny
  • aplikace v měsících: 4,5,6,7,8,9,10

INSEKTICID
je přípravek určený k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních. Insekticidy se používají v zemědělství, k ochraně zásob a také v oblasti hygieny.

017153_BL_Mospilan_02062014.pdf (256,9 kB)