Nissorun 10 WP 8g

Nissorun 10 WP  8g
  • Výrobce: AGRO CS
  • Hmotnost: 8 g
Kód produktu: AD916
Cena bez DPH: 45,45 Kč
Cena s DPH: 55,00 Kč
Dostupnost: Skladem

 

Použití: Kontaktní přípravek s hloubkovým účinkem proti sviluškám. Dlouhodobé působení – po dobu 50 až 70 dní. Působí na vajíčka, larvy a nymfy; dospělce sterilizuje.

Hubí: Svilušky na jádrovinách, peckovinách, peckovinách, révě, okrasných rostlinách a dřevinách apod.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.  Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Image

 

 

 

Ochranná lhůta: 1 - 42 dní dle typu rostliny

017060_BL_Nissorun 10 WP.pdf (263646)