MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ Talent 5 ml

MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ Talent 5 ml
  • Výrobce: AGRO CS
  • Hmotnost: 5 ml
Kód produktu: AD869
Cena bez DPH: 48,76 Kč
Cena s DPH: 59,00 Kč
Dostupnost: Skladem

AGRO Talent je širokospektrální preventivní i léčebný fungicid k ochraně proti houbovým chorobám (padlí na jabloních, jahodníku, révě a okrasných rostlinách, strupovitost jádrovin, rez slivoně, skvrnitost listů třešně, višně a okrasných rostlin, moniliová spála višně). Má preventivní i kurativní (léčebný) účinek. Účinná látka proniká rychle do rostlinných pletiv a 1 hodinu po aplikaci je dosaženo plné deštivzdornosti.

(H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H373 Při prodloužené nebo opakované expozici může způsobit poškození orgánů. H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.)

ImageImageImage

 

 

 


  • účinná látka: myclobutanil
  • není odolný vůči mrazu
  • ochranná lhůta: 3 - 28 dní podle typu rostliny
  • součástí balení je odměrka
  • aplikace v měsících: 4,5,6,8,9,10

FUNGICID
je pesticid používaný k ochraně rostlin, před některými druhy hub, které napadají rostliny. Jeho úlohou je zahubení daného nežádoucího organismu.

 

017281_BL_Talent_ stop.pdf (365,2 kB)