Informace o nás

Historie firmy

Společnost ABEX Substráty a. s. v Žabni působí v oblasti výroby pěstebních substrátů od roku 1997. Zakladatelskými subjekty byly AGRO CS a. s., Říkov, p. Česká Skalice (51%) a Zelený pažit s. r. o. Žabeň (49%). Nyní je jediným vlastníkem společnost AGRO CS a. s., Říkov, p. Česká Skalice

Aktivity firmy

Hlavním odvětvím činnosti společnosti je výroba balených a volně ložených rašelinových substrátů a kůrových mulčů, doplněná obchodními aktivitami a službami spojenými s tímto sortimentem výrobků. Produkce těchto úzce specializovaných materiálů je náročná na manipulační plochy, odborný personál a především na finanční zabezpečení nákupu surovin, které je navíc časově zúženo. Základními výrobními surovinami jsou surové rašeliny a loupaná stromová kůra. Zejména u rašeliny je její nákup časově omezen na období těžby, tedy na letní a podzimní měsíce. Obchodní provázání s firmou AGRO CS, nyní již stoprocentním akcionářem, zabezpečuje odbyt převážné většiny balených výrobků a je spojeno s poskytováním expedičních a skladovacích služeb. Zbývající část produkce je obchodně realizována vlastní prodejnou velkoobchodního charakteru v rámci regionálních zákazníků. Samostatně firma působí v oblasti volně ložených substrátů a mulče určených pro pěstitele a realizační firmy.

 

Výrobní program

Výrobní proces je založen na úpravě surovin (kůra a rašeliny) a jejich přesném míchání s ostatními komponenty za účelem vytvoření směsi – substrátu, který slouží jako pěstební prostředí rostlin v pěstitelské praxi i v hobby sektoru. Primární úprava surovin probíhá na skladovacích a manipulačním plochách (drcení, kompostování, prosévání) a připravené suroviny jsou dávkovací a míchací linkou přetvořeny v hotový směsný substrát, jenž lze prodat ve volně loženém stavu profesionálním pěstitelům nebo je veden do balící linky a je zabalen do PE fólie různých rozměrů (10, 20, 50, 80 litrů). Balené substráty jsou uloženy na paletě a po ovinutí připraveny k nakládce do kamionu. V současné době vyrábíme asi 70 druhů různého složení a finálních vlastností (např. pro pokojové, balkónové rostliny, zahradnické substráty apod.). Výroba substrátů je nakládání s přírodními materiály nezatěžuje životní prostředí emisemi ani znečištěním vod, naopak napomáhá návratu organické hmoty do přírodních cyklů. Prodej volně ložených substrátů zaznamenává odklon od odbytu výrobků pro rekultivace a komunální zeleň, naopak se zvýšuje prodeje mulčovacích materiálů a trávníkových substrátů.