Reklamační řád

 

 

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakoupeného v internetovém obchodě firmy ABEX Substráty a.s.


Odběratel je povinen si při převzetí zásilku zkontrolovat. V případě porušení obalu zásilky je nutné sepsat s řidičem přepravní služby, případně pracovníkem České pošty škodní protokol, na jehož základě bude řešena případná reklamace. Pokud zásilka vykazuje zjevné vady, např. poškozený přebal zásilky, je odběratel oprávněn takové zboží nepřevzít a s pracovníkem České pošty, případně přepravní společnosti sepsat protokol o nepřevzetí a následně o této skutečnosti informovat dodavatele. V případě nemožnosti kontroly obsahu zásilky za asistence řidiče je nutná okamžitá kontrola obsahu zásilky ihned po převzetí. V případě objevení vady na zboží, která vznikla při přepravě, je povinností zákazníka nás kontaktovat neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky. V opačném případě se zákazník vystavuje nebezpečí, že nebude jeho reklamace uznána.

Zakoupené zboží je možné v souladu se zákonem bez uvedení důvodů vrátit do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro vrácení zboží v této lhůtě, je nutné postupovat dle níže uvedených podmínek. Při jejich splnění máte nárok získat zpět pouze hodnotu zboží a to ve výši v době nákupu, bez poplatků za dopravné a balné.

Při vrácení zboží Vám bude příslušná částka vrácena poštovní poukázkou na adresu spotřebitele, případně převodem na Váš účet. Žádáme Vás, abyste své zboží neposílali zpět bez předchozího oznámení prodejci e-mailem, případně telefonicky. Zboží neposílejte zpět na dobírku, takové zboží námi nebude převzato.

Zboží při vrácení musí být kompletní, ve stavu v jakém jste jej převzali. To znamená, včetně příslušenství a veškeré dokumentace, nesmí chybět žádná jeho část, nesmí být jakýmkoli způsobem poškozeno, znečištěno, potrháno, či jinak deformováno.

K uplatnění nároku na vrácení zboží je kupující povinen předložit příslušný doklad, tj. dodací list či fakturu.

Kupující může uplatnit reklamaci pouze v provozovně, kde zboží zakoupil.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek není možné odstoupení od kupní smlouvy akceptovat. Zboží, u kterého nebude vrácení možno akceptovat bude zasláno zpět odesílajícímu na jeho náklady.

Pokud odběratel po převzetí zboží zjistí vady na zboží v záruční době, je oprávněn vůči dodavateli vady reklamovat.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30dnů od oznámení reklamace.

Reklamační řád je v souladu s občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Reklamaci je možné uplatnit poštou, e-mailem nebo osobně na adrese:


ABEX Substráty a.s.

Žabeň 203
739 25 Sviadnov
tel: 558 44 50 57
e-mail: zaben.velkoobchod@agrocs.cz, motyckova@agrocs.cz


Reklamace musí obsahovat následující informace: název zboží, popis zjištěných závad, kopii faktury, případně dodacího listu, nebo jiného dokladu o zaplacení.