FAST K 250ml

FAST K 250ml
  • Výrobce: PROST a.s.
  • Hmotnost: 250ml
Kód produktu: AD6142
Cena bez DPH: 45,45 Kč
Cena s DPH: 55,00 Kč
Dostupnost: 3 dny

Insekticidní přípravek určený k hubení savého a žravého hmyzu ( mšic, housenek, brouků, ploštic ) na okrasných rostlinách v bytech, na balkonech, v zimních zahradách apod.. Je dodáván ve formě vodního spreje s mechanickým rozprašovačem.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.  Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Image

 

 

 

Ochranná lhůta:
1 den

332100_Fast K.pdf (106235)