FAST M

FAST M
  • Výrobce: PROST a.s.
  • Hmotnost: 500ml
Kód produktu: AD6140
Cena bez DPH: 71,07 Kč
Cena s DPH: 86,00 Kč
Dostupnost: 3 dny

Fast M je insekticidní přípravek určený k hubení škodlivého savého a žravého hmyzu ( mandelinky, mšic, housenek, dřepčíků, květopase jahodníkového a jiného savého a žravého hmyzu ) v bytech a zahradách. Je dodáván jako vodní mechanický sprej (nebo náhradní náplň) pro přímé použití.

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 – Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Image

 

 

Ochranná lhůta:
3 až 28 dní dle druhu plodiny

fast-m.pdf (140071)